Elérhetőségeink:

7700 Mohács, map-marker-icon

Liszt Ferenc u. 22.

Ügyfélszolgálat
 
Telefon: 69/511-020
Mobil: 20/253-8044

E-mail:
mal
 PANASZKEZELÉS  

Ügyfélfogadás

Hétfő: 7-14 óráig
Kedd: 7-14 óráig
Szerda: 7-14 óráig
Csütörtök: 7-19 óráig
Péntek: nincs

Banki információk

 

Takarékbank Zrt.

50400096-11094528

IBAN: HU43 5040 0096 1109 4528 0000 0000

SWIFT: TAKBHUHBXXX

 

Csoportos beszedési azonosító:

Jogosult azon.:   A11003746
Fogyasztó azon.: U_ _ _ _ _
(U betűvel kezdődő egyedi azonosító)

Ügyfélszolgálat
Nyitvatartás
 
Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje:
Hétfő
07.00-14.00

helpdesk

Kedd
07.00-14.00
Szerda
07.00-14.00
Csütörtök
07.00-19.00
Péntek
nincs ügyfélfogadás
 
Tulajdonos- vagy névváltozás bejelentés

 

atirasA fogyasztó személyében bekövetkezett változásról a Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyfélszolgálatát az alábbiak szerint kell tájékoztatni:

Szolgáltató és fogyasztó a távhőszolgáltatás minden területén - a  tőle elvárható mértékig - köteles együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni a szolgáltatással, illetve annak igénybevételével, a szolgáltatás ellenértékének elszámolásával és fizetésével kapcsolatos kérdésekben. A távhőszolgáltató jogosult a tulajdonváltozás igazolására alkalmas okirat bemutatását igényelni.

A felhasználó, díjfizető személyében bekövetkező változást a régi és az új felhasználó, díjfizető együttesen köteles a változástól számított 15 napon belül bejelenteni a letölthető változásbejelentő nyomtatványokon. Abban az esetben elegendő az egyik fél megjelenése, amennyiben a másik fél nyilatkozatot tesz a melegvízóra állás helyességéről.

A bejelentéshez csatolni kell az átíráshoz szükséges dokumentumokat: adás-vételi szerződést, vagy csere szerződést, bérleti szerződés, hagyatékátadó végzést, illetve ajándékozási szerződést, és birtokbaadási nappal a használati melegvízóra állását, illetve egy fél megjelenése esetén a nyilatkozat. Ezen kívül szükséges a megjelenő felek személyi igazolványa.

A bejelentés adatait csak a változásban érintett felek közös nyilatkozatával lehet módosítani.

A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról egyértelműen rendelkezik arról, hogy a régi és az új felhasználó, a birtokbaadást követő 15 napon belül együttesen kötelesek megjelenni ügyfélszolgálati helyiségünkben. Amennyiben a birtokbaadást követő 15 napon belül a felhasználó és a díjfizető változás bejelentése nem történik meg, úgy a számlázás alapjául a bejelentés dátuma szolgál.

A bejelentési kötelezettség független a távhőszolgáltatás igénybevételének és elszámolásának módjától. A késedelmes bejelentésből, illetve a bejelentési kötelezettség elmulasztásából származó minden következmény a mulasztó felet (feleket) terheli).

A számlázás módosítását az előbbi bejelentésben megjelölt időponttól, - ha a bejelentés az előírt hatáidőn túl történik - legkorábban a bejelentés beérkezése időpontjától lehet igényelni a távhőszolgáltatótól. Mindaddig, amíg a felhasználó, díjfizető-változás bejelentése nem történik meg, a díjfizetési kötelezettség a régi tulajdonost terheli.Üresen álló lakás esetén a távhőszolgáltatás díját a tulajdonosnak kell megfizetnie.

A késedelmes bejelentésből adódó számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Szolgáltató az egyedi a  melegvízmérővel mért, csak mindkét fogyasztó által elfogadott  mérőállások szerinti melegvíz-felhasználás (m3)  elszámolását köteles elvégezni. Mérőállás-bejelentés hiányában a szolgáltató nyilvántartásában szereplő aktuális mérőállást az új és régi felhasználó, díjfizető részéről elfogadottnak tekintjük, utólagos elszámolásra irányuló reklamációnak helye nincs. Díjfizető-változáskor a fűtési hődíj időarányosan kerül felosztásra a régi és az új felhasználó, díjfizető között.

A tulajdonos helytállási kötelezettsége:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvény értelmében a felhasználó - a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetekben az épületrésznek - a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége.

A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az ingatlan tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díjat közvetlenül a bérlő vagy használó részére számlázza. A díjfizető a változás időpontjától jogosult a szolgáltatás igénybevételére és ugyenezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.

Ezúton kívánjuk felhívni a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a távhőszolgáltatás díjának a bérlő vagy a felhasználó által történő megfizetéséért az új törvényi szabályozás értelmében a tulajdonos helytállási kötelezettséggel tartozik. Ennek eredményeként, a bérlő vagy használó által igénybevett szolgáltatás ellenértékeként be nem fizetett díjak a tulajdonost (bérbeadót) terhelik.

Társaságunk javasolja, hogy amennyiben a tulajdonukban álló ingatlanukat bérbe vagy használatba adták más személy részére, célszerű meggyőződni róla, hogy a bérlő vagy használó a távhőszolgáltatás díját minden esetben rendezte-e.

 counter

Minden jog fenntartva ©2009

SZAKSZCOM TÁRHELY

 

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ.
A Weboldal használatával Ön elfogadja az adat és süti-kezelésre vonatkozó irányelveket. Tájékoztató