Elérhetőségeink

7700 Mohács, map-marker-icon

Liszt Ferenc u. 22.

Ügyfélszolgálat
 
Telefon: 69/511-020
   
E-mail:
mal
 PANASZKEZELÉS

Ügyfélfogadás

Hétfő:    7-14 óráig
Kedd:    7-14 óráig
Szerda:    7-14 óráig
Csütörtök:    7-19 óráig
Péntek:    nincs

Banki információk

 

MBH Bank Nyrt.

50400096-11094528

IBAN: HU43 5040 0096 1109 4528 0000 0000

SWIFT: MKKBHUHB

 

Csoportos beszedési azonosító:

Jogosult azon.:   A11003746
Fogyasztó azon.: U_ _ _ _ _
(U betűvel kezdődő egyedi azonosító)

bioenergy-duna-logo
GAZDÁLKODÁSI ADATOK
I. Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
II. Vizsgálatok, ellenőrzések
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
III. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

IV. Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunk az alábbi adatgyűjtéseket végzete:

 • 2009 - 2021; 2022 Negyedéves munkaügyi jelentés
 • 2235 - 2021; 2022 Havi teljesítménystatisztikai jelentés
 • 2237 - 2021; 2022 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
 • 2240 - 2021 Éves beruházásstatisztikai jelentés
 • 1405 - 2021 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről
 • 1060 - 2021 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról
 • 1840 - 2021 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai
 • 2239 - 2020 Éves teljesítménystatisztikai jelentés (Működési statisztika)
 • 2132 - 2020 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről
 • 1846 - 2021 Székhely és telepi adatok
 • 1799 - 2021 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
 • 1039 - 2021 Éves termékstatisztikai jelentés
V. A foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Időszak Áltagos áll. létszám (fő) Személyi jellegű költség (eFt)
2023. I. negyedév 21 33.134
2022. IV. negyedév 22 45.195
2022. III. negyedév 22 29.170
2022. II. negyedév 22 32.650
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2009 évi CXXII tv. szerinti információinak közzététele
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Időszak Munkábajárás költségtérítés (eFt) Cafetéria – SZÉP kártya (eFt)
2023. I. negyedév 77 -
2022. IV. negyedév 38 -
2022. III. negyedév 62 -
2022. II. negyedév 66 2.600
VI. Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások A Társaság vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.
VII. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 5 millió feletti szerződések
VIII. Koncessziók
Koncessziók A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
IX. Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
X. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
XI. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.
 
counter

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ.
A Weboldal használatával Ön elfogadja az adat és süti-kezelésre vonatkozó irányelveket. Tájékoztató